Eredetvizsga

Eredetiségvizsgálat minden közúti jármű kategóriában telephelyünkön.

Mikor van szükség eredetiségvizsgálatra?

a) nem a gyártótól, illetve márkakereskedőtől közvetlenül beszerzett új jármű első forgalomba helyezésekor, valamint a járműnyilvántartásban nem szereplő lassú jármű forgalomba helyezésekor

b) a forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor

c) a kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően

e) ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel

f) a jármű (kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját) tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor

g) ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a Hivatal elrendeli

h) biztosítási esemény, (kárrendezés kapcsán) forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezések